U želji da TDC (Trackday.rs Challenge) takmičenje bude regularno, fer i potpuno transparentno, organizator je u prethodnih 48h izvršio superviziju sirovih podataka sa LAVA sistema merenja vremena (zvaničan sistem merenja u obaveznoj upotrebi na NAVAK stazi). Izvršeno je kompletno procesiranje podataka direktno sa gejta (ciljne linije), a onda je urađena paralelna obrada, bez oslanjanja na obradu NAVAK sistema. Pri tome su za kontrolu korišćeni i svi podaci koje organizator vodi ručno (svi ulasci u boks svih timova, uz kontrolni snimak kamerom ulaza u isti za celu trku).

Nakon na taj način izvršene obrade, a budući da smatramo da jedino FER takmičenje ima smisla, te da učesnici i publika imaju pravo na apsolutnu istinu čak i kada nije prijatna, dajemo sledeća razjašnjenja i donosimo sledeće odluke:

  1. Zvaničan sistem za merenje vremena prestao je sa pouzdanim radom u 16:35h. Problemi su počeli već u 15:56h, ali je sistem ipak proverljivo beležio prolaske kroz gejt sve do 16:35h, nakon čega merenje vremena nije funkcionisalo na pouzdan način. Trka je trajala do 16:50h.
  2. Zbog gore navedene činjenice, a budući da se radi o zvaničnom sistemu za merenje vremena na TDC#2 trci, organizator donosi sledeću odluku: Trka TRACKDAY.RS Challenge 2019 #2, održana 1.9.2019. god. se poništava!
  3. Budući da je trka poništena, organizator kao nadoknadu nudi svim timovima učesnicima trke ili refundaciju uplaćene kotizacije u celosti ili po jedan poludnevni TD termin svim takmičarima u timu (u terminu po izboru svakog takmičara do kraja sezone 2019). Budući da NAVAK odbija bilo kakvu odgovornost za svoj sistem, ova refundacija biće bez daljih komplikacija izvršena u potpunosti na teret Trackday.rs tima
  4. Pošto smatramo da takmičari i publika zaslužuju da znaju rezultat, da njihov trud i energija zaslužuju apsolutno poštovanje, objavljujemo poredak u trci sa presekom u 16:35h, do koga smo stigli internom obradom sirovih podataka iz Navakovog sistema za merenje krugova i poređenjem sa ručno vođenim kontrolnim podacima. Ipak, ne želimo da proglasimo zvanične rezultate na taj način i da tako zabašurimo stvar, a probleme gurnemo pod tepih. Smatramo da zvaničan rezultat MORA da bude praćen merenjem za svakog učesnika, za svaki krug. Zato, na svoju veliku štetu, trku zvanično poništavamo, uz sve posledice takve odluke, a rezultat objavljujemo sa presekom u 16:35h kao nezvaničan.
  5. Zbog nastale situacije na trci, Trackday.rs tim otkazuje korišćenje NAVAK sistema za merenje vremena do kraja cele sezone 2019. Odluka je efektivna već od sledećeg TD#12. Cena učešća na TD, za poludnevne i celodnevne termine, biće umanjena za cenu koju smo kao organizator plaćali NAVAKU za upotrebu njihovog sistema. Svima koji su već uplatili učešće na TD#12 razlika u novcu biće refundirana. Uputstvo za korišćenje alternativnih alata za merenje vremena (besplatna RacaChrono aplikacija) biće objavljeno na Trackday.rs sajtu, uz editovanu NAVAK stazu sa korektnim položajem gejta za merenje vremena i odgovarajućim sektorima.

Izvinjavamo se svim takmičarima i publici na nastaloj situaciji. Dali smo sve od sebe da postupimo, nadamo se, časno, bez obzira na posledice. Smatramo da naš moto sport, pa neka je i amaterski, mora da bude čist, fer, a da greške, koliko god bile neprijatne, moraju da se priznaju i konsekvence pretrpe. Čak i kada organizator nije imao načina da utiče na stvar. Ovo su bile teške i gorke odluke za nas, ali duboko verujemo jedino ispravne.

Svi timovi svoje prigovore na gornje odluke mogu da izjave putem zvanične email adrese info@trackday.rs najkasnije do četvrtka, 5. Septembra u 19h. U prigovoru se obavezno pozvati na tačku TDC pravilnika, na osnovu koje prigovor izjavljujete.

U nastavku objavljujemo nezvanične rezultate trke, dobijene gore opisanom obradom, kao i priloženu Excel datoteku sa kompletnim podacima za svaki tim, po svakom krugu:

Detaljna analiza po krugovima za svaki tim:


U roku za prigovore, pristigla je jedino sledeća žalba:

Hteo bih da ulozim prigovor na odluku o ponistavanju trke:
https://trackday.rs/finalno-saopstenje-organizatora-trka-trackday-rs-challenge-2-2019/
na osnovu pravilnika (
https://trackday.rs/trackday-rs-challenge-opis-i-pravila/) u kojem se kaze:

Ukoliko je trka prekinuta, a prošlo je više od 2h od početka trke, organizator može trajno prekinuti trku, kada će rangiranje sa poslednjeg očitanog kruga postati i zvanični rezultat trke.

Smatram da su rezultati koji su sakupljeni do trenutka otkazivanja mernog uredjaja validni te da se isti uzmu kao konacan rezultat trke.
— Best,
Rastko Jokić (Rookie racing tim)

ODLUKA:

Relevantna odredba TDC pravilnika na koju se prigovor odnosi doslovno glasi:

  • Ukoliko je trka prekinuta, a prošlo je više od 2h od početka trke, organizator može trajno prekinuti trku, kada će rangiranje sa poslednjeg očitanog kruga postati i zvanični rezultat trke.

Gore citirano pravilo odnosi se na prekid trke (usled npr. pada, povrede, nediscipline ili bilo kog drugog razloga regulisanog pravilnikom zbog koga se ističe crvena zastava). U ovom slučaju, trka nije prekinuta, već je naknadno utvrđeno da sistem merenja vremena nije radio ispravno.

Ipak, samo iz ovog formalnog, semantičkog razloga nismo želeli da odbacimo prigovor, budući da se može braniti teza kako duh ovog pravila (made ne i formalno slovo istog) može da se tumači kao potencijalno validni osnov za žalbu. Suštinski razlog, za koji smatramo da je osnov po kome treba ocenjivati ovakvu žalbu, je činjenica da zvaničan sistem merenja vremena na trci nije radio korektno. U tom smislu, organizator ne može sa 100% sigurnošću tvrditi da su i rezultati izmereni do 16.35h tačni i 100% ispravni. Jednostavno poverenje u taj sistem je izgubljeno. Duboko smo ubeđeni da kao zvaničan rezultat može biti proglašen samo onaj rezultat iza koga možemo da stanemo 100%. Smatramo da je to jedini način da takmičenje bude fer i čisto.

Iz tog razloga, donosimo sledeće odluke: 

  1.  Jednoglasno, odbacujemo prigovor tima ROOKIE RACING. 
  2. Odluka o refundaciji kotizacije svim timovima ostaje na snazi. Budući da odbacivanjem gornjeg prigovora rezultati ostaju nezvanični, a trka zvanično poništena nema osnova za promenu odluke o važećoj refundaciji.

U odlučivanju smo se rukovodili najiskrenijim sportskim motivima, bez bilo kakvog obzira prema konsekvencama koje mi kao organizator treba ili ne treba da snosimo (refundacija). Najiskrenije se zahvaljujemo Rastku (tim Rookie Racing), jer je prigovor podnet u sportskom duhu, bez bilo kakvog ličnog interesa, a naterao nas je da još jednom sve pretresemo i dobro razmislimo o situaciji. Odluku smo doneli po savesti, sa idejom da čist moto sport počinje od nas samih, od onoga šta mi organizujemo (dobro ili loše), a ne od komentarisanja drugih.