Dnevni raspored

Dnevni raspored

Raspored istaknut u donjem tekstu predstavlja uobičajen Moto Track Day. Organizator zadržava pravo odstupanja od ovog rasporeda u slučaju posebnih TD događaja i/ili iz tehničkih razloga:

Jutro:
8.45h Početak registracije učesnika
9:00h+Ulazak na stazu
9-
9:45h
Inspekcija opreme i montiranje transpondera (za merenje vremena) na motocikle
9:45hBrifing učesnika - Prepodnevna smena i smena "Ceo dan"
Prepodne – Vožnja na stazi:

10:00   Stint 1: Plava grupa
10:20   Stint 1: Zelena grupa
10:40   Stint 1: Crvena grupa

11:00   Stint 2: Plava grupa
11:20   Stint 2: Zelena grupa
11:40   Stint 2: Crvena grupa

12:00   Stint 3: Plava grupa
12:20   Stint 3: Zelena grupa
12:40   Stint 3: Crvena grupa

Podne: INTRO GRUPA PRIVREMENO UKINUTA U SEZONAMA 2022-2024.
12:30hPočetak registracije učesnika – TD Intro grupa i Popodnevna smena
12:30h+Ulazak na stazu TD Intro grupa i Popodnevna smena
13.00-14:00hPauza // rezervisano sa organizaciju
13:45hBrifing učesnika (po potrebi) – Popodnevna smena
Popodne – Vožnja na stazi:

14:00   Stint 4: Plava grupa
14:20   Stint 4: Zelena grupa
14:40   Stint 4: Crvena grupa

15:00   Stint 5: Plava grupa
15:20   Stint 5: Zelena grupa
15:40   Stint 5: Crvena grupa

16:00   Stint 6: Plava grupa
16:20   Stint 6: Zelena grupa
16:40   Stint 6: Crvena grupa

Pogledajte Opis tipičnog Track Day događaja