Opis

Trackday.rs Challenge je ekipno takmičenje u Trackday.rs formatu.

Datum takmičenja: 2. Septembar 2018. godine

Mesto: staza NAVAK u Subotištu

Timovi se sastoje od minimum 2, do maksimum 4 učesnika (tipično 3!), koji raspolažu sa minimum 2, a maksimum 3 motocikla i jednim transponderom za merenje vremena (transponder obezbeđuje organizator). Vozi se u kontinuitetu, a u svakom trenutku na stazi se nalazi samo jedan učesnik po timu, obavezno na motociklu koji je opremljen transponderom. Zamena vozača/motocikala i transpondera vrši se isključivo u padoku.

Takmičenje traje ukupno 180 minuta: start je u 13.45h časova i vozi se tačno do 16.45h.

Svi timovi su dužni da u padoku budu do 13.15h najkasnije, na dan održavanja takmičenja.

Svaki tim ima svoj naziv, popunjava jednu prijavu za učestvovanje i plaća zajedničku kotizaciju. Osim vozača, svaki tim ima pravo na još 2 akreditovana člana koji nemaju pravo da voze.

U zonu padoka dozvoljen je pristup samo učesnicima takmičenja. Publika se nalazi u zoni za publiku (bedem naspram glavnog pravca staze).

Kotizacija za učešće po timu iznosi:

 1. Puna cena: 15.000 rsd
 2. Povlašćena cena (za uplate do 15.8.) 12.000 rsd

U okviru prepodneva (10-13h) u terminu 2. Septembra 2018. god biće organizovan redovan prepodnevni Track Day (TD8 – poludnevni). Učešće na prepodnevnom terminu nije obavezno za timove i vozače koji učestvuju na Trackday.rs Challenge.

Pravila takmičenja

 • Ulazak timova koji učestvuju u trci biće omogućen u sledećim terminima:
  • Od otvaranja TD8 prepodnevnog termina do 9.45h (preporučen termin ulaska timova)
  • Od 13h do 13.25h popodne
 • Svaki tim imaće unapred određenu lokaciju u padoku. Promena lokacije bez saglasnosti Direktora trke nije moguća. Ovu saglasnost dozvoljeno je tražiti isključivo usled vanrednih okolnosti, na sam dan trke, u padoku i zahtev za istom podnosi se usmeno Direktoru trke.
 • Proces prijavljivanja, obaveznog posedovanja dokumenata i sl. ne razlikuje se od uobičajenog TD formata
 • Brifing trke je obavezan za SVE UČESNIKE i biće održan 1h pre starta. U okviru brifinga biće organizovana i podela timskih transpondera za merenje vremena. Van brifinga nije moguće dobiti transponder. Tim koji nema svog predstavnika na brifingu biće automatski diskvalifikovan, bez prava na start i refundaciju startnine.
 • Timski transponder MORA biti montiran isključivo plastičnim vezicama, na prednju ili zadnju viljušku motocikla, sa leve strane i led diodom okrenut na gore.
 • Start je organizovan iz start zone, sa upravno parkiranih motocikala u odnosu na stazu, tako da učesnici na znak za početak trče do svojih motocikala i nakon toga kreću sa vožnjom (svaki tim ima pravo na najviše jednog pomoćnika u start zoni). Agregat pre starta mora biti isključen, tako da tek vozač startuje motocikl. Položaj menjača pre starta (u brzini ili ne) ostavljen je slobodnom izboru učesnika.
 • Takmičenje traje 180 minuta nakon starta
 • Nakon isteklih 180 minuta, takmičenje se završava nakon prolaska, u tom trenutku prvoplasiranog, preko startno-ciljne linije. Ostali timovi rangiraju se u odnosu na prvoplasirani tim, po broju krugova koje zaostaju, uvećanom za vremenski zaostatak iz poslednjeg kruga
 • U jednom trenutku na stazi svaki tim može imati najviše jednog takmičara, na jednom motociklu. Taj motocikl mora biti opremljen transponderom
 • Ukoliko motocikl na stazi nije opremljen transponderom, postignuto vreme tima se ne računa
 • Motocikle, vozače i promenu transpondera između motocikala moguće je vršiti isključivo u zoni padoka. Ove promene su isključiva odgovornost svakog tima
 • Prilikom ulaska u padok i izlaska iz istog, svaki tim mora preći pun obim putanje u padoku, kako bi svi imali iste uslove, bez obzira na mesto tima na rasteru
 • Brzina kretanja u padoku je ograničena na 30km/h.
 • U padok se ulazi isključivo levom stranom, a u istom se vozi isključivo desni krug.
 • Broj promena vozača i motocikala je neograničen. Jedina obaveza je da svaku promenu motocikla mora da prati i prebacivanje transpondera. Bez toga, rezultati tima neće biti evidentirani.
 • Promene u padoku (vozača, transpondera, popravke i prepravke itd) vrše se ISKLJUČIVO na mestu određenom za dati tim, pri čemu motocikl MORA biti na betonskom rasteru. Promene na asfaltnoj podlozi (putanja u zoni padoka) nisu dozvoljene.
 • Motocikli u okviru ukupnog rangiranja podeljeni su po klasama na sledeći način:

– Timovi u kojima bar jedan vozač ima vreme na OMK listi ispod 1:30:00 -> PRO klasa; I ostali timovi -> ROOKIE klasa

– Timovi u kojima bar jedan motocikl ima 750ccm ili više -> Klasa 1000; I ostali timovi -> Klasa 600.

Dakle, timovi se formiraju slobodno (OMK pravila), ali u obračunu rezultata imamo četiri klase:

 1. Klasa 1000 PRO
 2. Klasa 1000 ROOKIE
 3. Klasa 600 PRO
 4. Klasa 600 ROOKIE
 • Svi motocikli su obeleženi na repu sledećim nalepnicama:
  • Fluorescentno narandžasta: PRO 1000 tim
  • Fluorescentno zelena: PRO 600 tim
  • Žuta pastelna: ROOKIE 1000 tim
  • Plava pastelna: ROOKIE 600 tim

Osim toga, svi motocikli u okviru jednog tima obeleženi su nalepnicom sa startnim brojem tima.

 • Svi članovi svih timova (vozači i do dva dodatna lica) biće obeleženi trakicama oko ruke. Bez obeležja neće biti dozvoljen pristup u padok.
 • Svi timovi voze u isto vreme na stazi, bez obzira kojoj klasi u rangiranju rezultata pripadaju
 • Tipični broj motocikala po timu je 3. Tipičan broj vozača po timu je takođe 3. Dakle, tipično, svaki vozač ima svoj motocikl. Ipak, dozvoljavamo učešće timovima sa minimum 2, a maksimum 4 vozača i sa minimum 2, a maksimum 3 motocikla.
 • Značenje signalnih zastava, kojima redari daju uputstva učesnicima, kao i pravila ponašanja identična su uobičajenim Track Day Događajima i dati su u prilogu A.
 • U slučaju privremenog prekida trke (incidenti) na stazu će izaći Vozilo Bezbednosti. Tada nije dozvoljeno preticanje vozila bezbednosti ni drugih učesnika trke. Dok je vozilo bezbednosti na stazi redari će držati istaknuto obaveštenje na tablama: “SC” (Safety Car).
 • Za vreme dok je vozilo bezbednosti na stazi, NIJE DOZVOLJEN odlazak u padok.
 • Vozačima koji su se zatekli u padoku u trenutku kada vozilo bezbednosti izađe na stazu biće dozvoljen izlazak na istu u trenutku kada vozilo bezbednosti i kolona motocikala iza njega prođu ulazak na stazu iz padoka. Pri tome, oni se moraju priključiti na kraj kolone.
 • Vozilo bezbednosti sve vreme na stazi vozi sa uključena 4 migavca. Pola kruga pre nego će vozilo bezbednosti napustiti stazu, isklučuje signalizaciju sa 4 migavca i time daje obaveštenje učesnicima o predstojećem ponovnom puštanjuu trke.
 • Vozilo Bezbednosti stazu napušta u šikani.
 • U slučaju da neki učesnik trke skraćuje putanju na stazi, naročito u šikani na glavnom pravcu, Direktor trke izriče sledeće KAZNE:
  • Za prvi prekršaj: +5s kazne
  • Za svaki sledeći prekršaj: +10s kazne
 • U slučaju kvara/incidenta na stazi, član tima kome motocikl nije u voznom stanju ima pravo da i bez motocikla donese transponder u padok, kako bi tim mogao da nastavi takmičenje. Pri tome, strogo je zabranjeno kretati se stazom ili prelaziti istu na bilo kom delu, u bilo kojoj dužini i nepoštovanje ovog pravila povlači diskvalifikaciju tima. Dozvoljeno je kretanje isključivo sigurnim zonama, po uputstvima redara.
 • Ukoliko usred kvara/incidenta na stazi bude potrebno da na stazu izađe vozilo organizacije (hitna pomoć, vozilo za čišćenje staze itd), redari će privremeno prekinuti trku mahanjem crvene zastave. Svi vozači moraju izaći van staze, vratiti se u padok i čekati instrukcije organizacije. Nakon što se staza raščisti, organizator će oglasiti povratak na stazu, na način da će vozilo bezbednosti izvesti sve učesnike iz padoka na jedan leteći krug nakon čega će se skloniti i trka će biti nastavljena. Redosled učesnika iza vozila bezbednosti će biti prema redosledu sa poslednjeg očitanog kruga.
 • Ukoliko je trka prekinuta, a prošlo je više od 2h od početka trke, organizator može trajno prekinuti trku, kada će rangiranje sa poslednjeg očitanog kruga postati i zvanični rezultat trke.
 • Promena transpondera sa jednog na drugi motocikl van padoka, više od jednog vozača iz istog tima u istom trenutku na stazi, nepoštovanje naredbi redara i sudija, nepoštovanje pravila ponašanja na TD, kao i nepoštovanje signalnih zastava povlače izricanje mera upozorenja ili diskvalifikacije tima iz takmičenja.
 • Na takmičenju, kao i na svakom TD, organizovana je redarska služba. Redari su obeleženi fluorescentnim narandžastim majicama.
 • Sve situacije neregulisane ovim Pravilima biće presuđene od strane Direktora trke, pri čemu odluke predstavljaju diskreciono pravo istog i beće saopštavane učesnicima usmeno.

Prilog A

Signalne zastave i komunikacija

Signalne zastave koriste redari i sudije za komunikaciju sa vozačima na i van staze, mahanjem prema vozačima na koje se predviđena komunikacija odnosi. Boja zastave označava poruku koju redar/sudija prenosi i kao takva je obavezujuća za vozače.

 

Pravila ponašanja za vozače

 1. Obezbediti ispravnost motocikla – neophodno je da motocikl ima ispravne kočnice, da nema curenje ulja ili drugih tečnosti, kao ni delove koji vise i mogu otpasti. Na motociklu ne smeju postojati šiljati delovi koji vire, niti prtljag.
 2. Obavezno je poštovanje signala od redara i sudija– obavezno je upoznati se sa značenjem signalnih zastava i potom poštovanje naredbi redara i sudija koje će oni sprovoditi mahanjem zastava. Svako nepoštovanje naredbi redara i sudija može rezultirati isključenjem sa stinta ili kompletnog događaja.
 3. U toku aktivne vožnje obavezno ostanite na trkačkoj liniji– ne pokušavajte da se sklonite zbog vozača iza vas. Vozač iza vas uvek mora da obrati pažnju na vozača ispred.
 4. Obavezno signalizirajte rukom ukoliko usporavate radi izlaska sa staze– ukoliko želite da izađete sa staze, neophodno je da podignete ruku i sklonite se na ivicu staze. Morate obratiti pažnju na sve vozače koji vas sustižu da biste izbegli potencijalnu nesreću.