Budući da do kraja sezone 2019 nećemo koristiti Navak transpondere za merenje postignutih vremena na Trackday događajima, opisaćemo vam alternativu koju možete koristiti za istu svrhu. Iako postoji zaista mnogo LapTimer aplikacija koje možete koristiti, ovom prilikom opisujemo vam aplikaciju RaceChrono zato što postoje verzije i za Android i za iPhone.

Zvaničan sajt proizvođača: https://racechrono.com

Aplikaciju možete preuzeti na:

Uputstvo za konfigurisanje aplikacije:

1. korak: Najpre instalirajte aplikaciju sa jedne od gore navedenih lokacija, u zavisnosti od toga da li imate Android telefon ili iPhone.

2. korak (opciono) U aplikaciji već postoji Navak staza u spisku staze. Međutim mi smo napravili verziju mape na kojoj je finiš linija poravnata sa zvaničnom finiš linijom staze, čime se dobija da je izmereno vreme uporedivo sa merenjem sa sistemom transpondera. Ukoliko želite tu modifikovanu stazu da koristite, potrebno je da je preuzmete direktno na svoj telefon:

Kroz neki FILE BROWSER (koji uobičajeno koristite na svom telefonu), locirajte preuzetu datoteku (obično se nalazi u DOWNLOAD folderu).

Preimenujte datoteku iz: track_navak_td_SEVedit.zip u novo ime: track_navak_td_SEVedit.rcz

(ključno je važno da ekstenzija bude “.rcz“!)

Nakon toga kliknite/dodirnite datoteku track_navak_td_SEVedit.rcz (kao da želite da je otvorite). Na taj način aplikacija RACECHRONO će importovati editovanu NAVAK stazu (staza je editovana na položaj gejta i postavljeni su odgovarajući sektori).

3. korak: Startujte RaceChrono aplikaciju, dobićete sledeći prozor:

4. korak: Pritiskom na dugme “START” pokrećete sesiju merenja za taj stint.

5. korak: Nakon klika na dugme “START” dobićete sledeći izgled ekrana:

6. korak: Klikom na dugme “SELECT” izaberite na gore navedeni način učitanu stazu “track_navak_td_SEVedit.rcz”. Staza se nalazi u tab-u “My tracks”.

To je to! Krenite u stint i vozite, vreme se automatski meri. Na kraju stinta izađite iz moda merenja pritskom na dugme “BACK”.

Za sledeći stint ponovite proces ponovo!

Aplikacija daje prilično tačna vremena. U odnosu na transpondere odstupanja su tipično +-0.2 sec.

Za detaljniji opis mogućnosti i korišćenja same aplikacije RaceChrono posetite sledeći link: https://racechrono.com/support

Za više detalja o podešavanju aplikacije, možete skoknuti i do foruma: https://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/114195-racechrono-lap-timer-aplikacija-za-android/

Nadamo se da ćete na ovaj način bar donekle ublažiti nedostatak transpondera za merenje vremena, dok situaciju na rešimo na kompletan način.

Srećno!

2 KOMENTARA

 1. Ja sam imao problem sa učitavanjem mape na način koji ste opisali (imam Android version 9)

  Želim da podelim i varijantu br. 2 za one, koji nisu kao ja, uspeli na prethodno opisan način.
  1. otvoriti aplikaciju RaceChrono
  2. kliknuti na ikonicu “tri tačke”, krajnji gornji desni ugao ekrana
  3. izabrati opciju “Import”
  4. u novom prozoru izabrati opciju “+ Download folder”
  5. kliknuti na fajl koji smo prethodno sačuvali u ovaj folder i preimenovali, prema prvom upustvu
  to je to, mapa će se pojaviti u “My tracks”

Comments are closed.