Šta je pretplata “4/8 u sezoni”?

Sa uplaćenom pretplatom “4/8 u sezoni” slobodno birate bilo kojih četiri ili osam TD događaja (u zavisnosti da li ste uplatili 4 ili 8 termina) od svih ponuđenih termina u kalendaru, koje ćete voziti. Pretplata “4/8 u sezoni” je najekonomičniji način učestvovanja na Track day, osmišljen i namenjen redovnim učesnicima. Ona vam omogućava da po najpovlašćenijim cenama prijavite učešće u bilo kom trenutku nakon otvaranja prijava, a sve dok postoji slobodnog mesta za taj TD! Za nosioce pretplate “4/8 u sezoni” cena je, dakle, uvek ista i uvek garantovano najniža, bez obzira na datum kada se prijave!

Koliko košta “4/8 u sezoni”?

Pretplata “4/8 u sezoni” je najjeftiniji način da učestvujete na TD. Cena termina u okviru pretplate je 7.000 RSD, dakle ukupna cena pretplate je 7.000 RSD x 4 = 28.000 RSD ili 7.000 x 8 = 56.000 RSD, u zavisnosti za koji broj termina ste se odlučili.

Rok za uplatu “4/8 u sezoni”?

Nema roka za uplatu! Pretplatu “4/8 u sezoni” možete uplatiti bilo kada u toku sezone. Slobodno, po svom izboru.

Da li već prilikom uplate moram da izaberem termine u kojima ću voziti?

Naravno da ne! Termine birate slobodno, onda kada možete i želite da vozite, a pri tom u trenutku vaše prijave još ima mesta za TD koji birate. Dakle, prilikom uplate “4/8 u sezoni” niste dužni da izaberete termine. Termine ćete izabrati naknadno, kada se za njih prijavite. Smisao ove pretplate je sloboda izbora i najpovlašćenije cene!

Kako da uplatim?

Instrukcije za uplatu “4/8 u sezoni”:
Primalac: BJBikers doo Beograd
Svrha uplate: Pretplata “4 u sezoni” / “8 u sezoni” za vozača: Ime i Prezime vozača za koga će važiti pretplata
Iznos: 28.000,00 RSD / 56.000,00 RSD
Račun: 265-6520310000871-18

Pretplata je aktivna odmah nakon što potvrdimo priliv na naš račun (u opštem slučaju 24h nakon uplate).

Da li mi pretplata “4/8 u sezoni” garantuje mesto na svakom TD, čak i ako više nema slobodnih mesta?

Ne garantuje! I dalje se morati prijaviti za svaki TD na kome želite da učestvujete. A možete se prijaviti sve dok ima mesta. Ono što vam garantuje pretplata je fiksna i najniža cena, bez obzira na trenutak (datum) prijave.

Da li za neiskorišćene termine mogu da refundiram novac?

Pretplata “4/8 u sezoni” podrazumeva cene bolje i od povlašćenih cena i zato refundacija novca nije moguća.

Da li neiskorišćene termine mogu da prenesem u sledeću sezonu?

U opštem slučaju prenos neiskorišćenih termina nije moguć. Ipak, organizator može svojom odlukom odobriti prenos termina u pojedinačnim slučajevima, kada je to, po isključivoj proceni organizatora, opravdano.

Da li pretplatu “4/8 u sezoni” mogu da prenesem na drugog vozača?

Prenos pretplate na drugog vozača nije moguć.